Vennootschappen

Oplossingen inzake het overnemen en – of liquideren – van “probleem vennootschappen”

Vennootschappen overnemen en verkopen, ook wanneer de situatie hopeloos lijkt

De liquidatie van een vennootschap is een onderwerp dat vandaag vaak ter sprake komt. Niet verwonderlijk, vermits de roerende voorheffing sterk is toegenomen sinds 1 oktober 2014. Het tarief qua belastingverhoging dat bv in België word opgelegd kan tellen, een verhoging met maar liefst 150% !

Een vennootschap opdoeken kan echter op tal van manieren. Het hoeft zich niet te beperken tot de procedure met dure liquidatie taksen. Er zijn tal van voordelige alternatieven. Ongeacht om welke vorm van onderneming het gaat, uw bestaande of zelfs uw vrijwel bankroete onderneming. U hoeft niet te blijven trekken aan een dood paard of het roer te blijven vasthouden tot uw schip op de bodem ligt.

Het kan ook anders & beter.

U zit met een probleem, wij lossen dat op. Wat de mogelijkheden zijn vatten we samen op de pagina contact

U hoeft niet langer te denken dat de situatie hopeloos is en er geen andere oplossingen meer bestaan dan de boeken neer te leggen. Het kan ook anders & beter. 

Sommige ondernemers denken dat er geen oplossing is, dat ze als “loser” door het leven moeten gaan omdat er een probleem is met het bedrijf dat ze runnen. Dat hoeft niet. U dient zich te realiseren dat slechts 8% van alle bedrijven echt succesvol zijn, 61% stopt of is failliet binnen de 5 jaar.

Het hoeft geen schande te zijn om iets proberen te ondernemen en niet te slagen. Wie de moed en het karakter heeft om iets te ondernemen verdient respect. In de problemen komen hoort bij het nemen van risico’s. Niet geschoten is niet geraakt.

Soms hebt u gewoon een tweede kans nodig. U leerde gelukkig van uw vergissingen uit het verleden, u kan echter nog veel meer leren van de fouten die anderen reeds voor u maakten.

Onze medewerkers hebben die “know how” de praktijkervaring die men in scholen nooit zal kunnen aanleren. Kennis van datgene wat elke ondernemer broodnodig heeft maar wat de meeste boekhouders u nooit zullen kunnen vertellen.

Laat een vergissing of beoordelingsfout uw leven niet vergallen. Wij helpen u met raad en daad. De oprecht eerlijke boodschap en informatie die we u aanreiken zal soms hard aankomen, ook u zal deze eerlijkheid inzake realiteit weten te appreciëren.

Reeds na uw eerste gesprek met ons zal u inzien dat er weer hoop is. U zal uw lach en optimisme weervinden, zelfs de spanningen binnen uw gezinsleven zullen een positieve evolutie kennen. Uw eerste stap om te kijken hoe wij u verder helpen vindt u via onze contact pagina.

Persoonlijke aansprakelijkheid bij faillissement vennootschap.

Wanneer bij een faillissement de schulden de baten overtreffen kunnen bestuurders of zaakvoerders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor dit tekort indien zij een kennelijke grove fout hebben begaan die bijdroeg tot het faillissement. Voorzichtig zijn is de boodschap, de ‘kennelijke grove fout’ is voor het parket louter een feitenkwestie.

Inzake sociale bijdrage, bedrijfsvoorheffing en BTW is er een bijzonder regime van bestuurdersaansprakelijkheid in het leven geroepen dat stelt dat in geval van tekortkoming bij de rechtspersoon aan deze verplichtingen de lijn kan worden doorgetrokken naar de bestuurders of zaakvoerder die belast zijn met de dagelijkse leiding van de vennootschap. Bestuurders of zaakvoerder kunnen door de overheid dus makkelijk hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de tekortkoming die te wijten zijn aan een fout in de zin van artikel 1382 BW. Een ‘fout’ die de bestuurders of zaakvoerder zou hebben begaan bij het besturen van de rechtspersoon. Voorzichtig zijn is de boodschap, dergelijk ‘fout’ is voor het parket louter een feitenkwestie. Voor meer details inzake aansprakelijkheid bij sociale bijdrage, bedrijfsvoorheffing en BTW, klik hier: VAT, social taxes, manager becomes jointly and severally responsible – BTW, sociale bijdrage of bedrijfsvoorheffing verschuldigd, de zaakvoerder wordt hoofdelijk aansprakelijk. 

Foutvermoeden bij herhaalde niet-betaling van fiscale schulden.

De herhaalde niet-betaling van deze fiscale verplichtingen wordt, behoudens tegenbewijs, vermoed voort te vloeien uit deze fout. Onder herhaalde niet-betaling wordt verstaan, zowel de trimesteriële schuldenaar die minstens 2 vervallen schulden binnen een termijn van een jaar niet voldoet, als de maandelijkse schuldenaar die binnen deze termijn minstens drie vervallen schulden niet voldoet.

Deze herhaalde niet-betaling wordt niet als een vermoeden van fout aanzien wanneer de niet-betaling het gevolg is van financiële moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven tot het openen van de procedure tot gerechtelijk akkoord, faillissement of van gerechtelijke ontbinding. In praktijk merken we dat dit niet automatisch leidt tot de opheffing van dit foutvermoeden. Dit gebeurt slechts wanneer deze niet-betaling uitsluitend te wijten is aan de financiële moeilijkheden. In praktijk worden bestuurders of zaakvoerders die te lang hebben gewacht om het faillissement aan te vragen – en gedurende deze periode de fiscale verplichtingen niet hebben nagekomen – vermoed een fout te hebben begaan. Veelal worden zij persoonlijk – bestuurders of zaakvoerders – bij de rechtbank veroordeeld tot betalen van de achterstallige bedragen.

Hoe neem je met ons contact op?

E-mail: europeesondernemen@gmail.com

E-mail: zwartelijstvermelding@gmail.com

Telefoon: +32 486 932 613